Effectenkrediet

Een effectenkrediet is min of meer te vergelijken met een hypotheek. Bij een effectenkrediet dient uw effectenportefeuille als onderpand. Dit betekent ook dat uw op te nemen krediet afhankelijk is van de waarde van uw effectenportefeuille. Let er dus goed op dat uw aandelen redelijk stabiel zijn. U kunt bij zo ongeveer elke bank een effectenkrediet krijgen.

Wat is effectenkrediet?

Een effectenkrediet is een lening waarbij een effectenportefeuille als onderpand dient. Het is te vergelijken met een hypotheek, waarbij een lening wordt afgesloten met een hypotheek als onderpand, alleen wordt bij een effectenkrediet niet een huis, maar een effectenportefeuille in onderpand gegeven. Het verschil is dat een effectenkrediet niet 30 jaar lang hoeft te duren en een hypotheek vaak wel een looptijd van enkele tientallen jaren heeft.

Looptijd en rente bij een effectenkrediet

De rente die wordt betaald is afhankelijk van de aanbieder, maar deze is zo goed als altijd lager dan bij een persoonlijke lening of bij een doorlopend krediet. Vaak wordt gekeken naar de waarde en de vastigheid van de aandelen en obligaties in de effectenportefeuille en wordt op basis daarvan een rentepercentage gesteld. De looptijd is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en de voorwaarden die de bank hanteert.

Voordelen en nadelen van een effectenkrediet

Het gevaar aan een effectenkrediet is dat de kredietlimiet kan dalen. De kredietlimiet is immers gekoppeld aan de waarde van de effecten. Wanneer een de waarde van de effecten van 10.000 daalt naar 7.000, dan vermindert het maximaal opneembare krediet. Als je voor de waardedaling het maximale krediet opgenomen hebt, dient het verschil tussen de twee opneembare maximale kredieten meteen te worden teruggestort. Als dit niet kan, wordt een aantal effecten verkocht. Houd hier rekening mee. Een voordeel aan het effectenkrediet is dat er een lagere rente wordt gevraagd dan bij andere soorten leningen, zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Effectenkrediet aanvragen

Bij de meeste banken is het mogelijk om een effectenkrediet aan te vragen. De hoogte van het krediet varieert per kredietverstrekker. Meestal geldt dat er tussen de 50 en 70 % van de waarde van de effectenportefeuille kan worden opgenomen, afhankelijk van de waardes en verwachtingen van de aandelen en obligaties. Beleggingen, die geen aandelen of obligaties zijn worden niet meegerekend! De waarde van de effectenportefeuille wordt elke dag berekend op basis van de actuele koersen. Als de waarde van de aandelenportefeuille 100.000 bedraagt, is het dus vaak mogelijk om 50.000 tot 70.000 te krijgen. Dit kan zonder een aandeel te verkopen.