Disclaimer

Recht op wijzigen van de inhoud

De auteur van deze website besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze website. Het is desondanks mogelijk dat op deze website per abuis onvolledige, onjuiste en/of niet actuele informatie staat. In dat geval kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Zowel deze website, als haar auteur(s) behouden zich het recht voor om inhoud en informatie op de site inclusief de tekst van de bovenstaande disclaimer te wijzigen. Daarvoor hoeft geen vooraankondiging plaats te vinden.

Aansprakelijkheid

De auteur, noch de website-eigenaar, zijn verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die de gebruiker op welke manier dan ook lijdt, door het gebruiken van deze website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van deze website als ook de gevolgen die het gebruik met zich meebrengt.