Achtergestelde Lening

Als u van plant bent geld te lenen, hebt u de keuze uit vele verschillende soorten leningen, ook wel kredietvormen genoemd. Een achtergestelde lening is een lening die eigenlijk vrij weinig voorkomt bij normale rechtspersonen. Een achtergestelde lening wordt voornamelijk gebruikt voor leningen aan en tussen bedrijven.

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening die voor degene die geld uitleent (de kredietverstrekker) grote risico’s met zich meebrengt. Een achtergestelde lening komt alleen voor als een bank of investeerder veel vertrouwen heeft in een bepaald bedrijf. Een achtergestelde lening is risicovol omdat de kredietverstrekker bij een faillisement wordt achtergesteld. Dit houdt in dat de kredietverstrekker pas als allerlaatste recht heeft op geld van de persoon of het bedrijf waaraan is geleend. Achterstelling betekent namelijk dat de kredietverstrekker achter de gewone schuldeisers wordt geplaatst, waardoor het kan gebeuren dat de hij niks terugkrijgt bij een faillisement. In de praktijk wordt een achtergestelde lening alleen aangeboden aan bedrijven door banken en investeringsmaatschappijen. Vaak zijn het moederbedrijven of grote banken die dit soort leningen verstrekken, omdat zij het risico beter in kunnen schatten. Ook worden achtergestelde leningen vaak door overheden verstrekt als een vorm van subsidie. Men kan achterstelling bereiken door dit in een contract vast te leggen.

Looptijd en rente van een achtergestelde lening

Omdat een achtergestelde lening risicos met zich mee brengt voor de kredietverstrekker wordt er vaak een hoger rentepercentage gevraagd dan bij andere kredieten. Deze rente is overigens wel belasting aftrekbaar. De looptijd is afhankelijk van de relatie tussen lener en uitlener en factoren zoals vertrouwen, verwachtingen, etc..

Voordelen en nadelen van een achtergestelde lening

Een achtergestelde lening kan voordelen hebben voor zowel het bedrijf waaraan geleend wordt als voor het bedrijf die het geld uitleent. Met achterstelling wordt bereikt dat investeerders sneller zullen overgaan tot investering in het bedrijf waaraan een achtergestelde lening gegeven is. Dit komt doordat de investeerders minder risico lopen, omdat degene die de achtergestelde lening heeft uitgegeven de klap vangt bij een eventueel faillisement. Verder is een achtergestelde lening een goed middel om vertrouwen te wekken bij transacties. Een bank of investeerder laat zien dat er vertrouwen is in het bedrijf. Dit kan andere investeerders over de streep trekken om ook geld uit te lenen aan het bedrijf. Toch kleeft er ook een nadeel aan een achtergestelde lening: de hoge rente. Daarbij is het voor de investeerder redelijk risicovol om een achtergestelde lening te verstrekken.

Achtergestelde lening afsluiten

Een achtergestelde lening is als individu moeilijk te krijgen. Dit soort leningen zijn dan ook zo goed als alleen beschikbaar voor bedrijven. In principe is bij elke kredietverstrekker een achtergestelde lening te verkrijgen, maar zij zullen niet staan te springen om een achtergestelde lening uit te geven. Omdatj een achtergestelde lening veel risico meebrengt, zult u de kredietverstrekker nog meer moeten overtuigen dan u bij andere leningen moet.